Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

‘Inzicht in talent’

Op de 3 thema’s:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap.

Heeft Huisman Group in de periode juni 2017 tot en met april 2018 diverse activiteiten ondernomen met management maar vooral medewerkers, die gezamenlijk het project “Inzicht in Talent” hebben vormgegeven.

De resultaten hiervan zijn merkbaar in het gehele bedrijf, waarbij grotere betrokkenheid bij de organisatie en aandacht voor diversiteit in het team de belangrijkste zijn.

Dit project is mede gefinancierd vanuit het Europees Sociaal Fonds, waarbij Duurzame inzetbaarheid van medewerkers het groter doel was.

Huisman Group gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees onze Privacy verklaring.