Is het einde al in zicht?

White paper Brexit deel 4.

Sinds onze laatste berichtgeving is er veel gebeurd in Brexit-land: de uittreding is verschoven naar 31 oktober, maar liefst acht alternatieve opties vonden geen weerklank in het Lagerhuis en premier May is opgestapt. Tegelijkertijd is er vreemd genoeg ook vrij weinig gebeurd, want in feite leeft iedereen nog steeds in onzekerheid.

Wordt het een no-deal Brexit, komt er toch een Brexit deal of toch wederom uitstel?

Deze onduidelijkheid zorgt ervoor dat veel bedrijven zich nog steeds niet goed hebben voorbereid. Wat we wel weten – ongeacht de daadwerkelijke uitkomst – is dat Huisman Group en haar opdrachtgevers met diverse douaneformaliteiten te maken krijgen zodra de Brexit een feit is. En dat we ons daar wel degelijk op kunnen voorbereiden.

No Deal (Brexit): 

Bij een No Deal (Brexit) ingaande donderdag 31 oktober 2019, dient er naast een aangifte ten uitvoer (export document), voor uitvoer uit Nederland (EU) een handelsfactuur (commercialinvoice) te worden opgemaakt.

De versimpelde procedure, waarbij de goederen niet direct ingeklaard hoeven te worden, is alleen mogelijk als de ontvanger in het bezit is van een Transitional Simplified Procedure (TSP) voor customs, een VAT (BTW) nummer en een GB-EORI nummer heeft. www.gov.uk/hmrc/eu-simple-importing

Dit is voor de eerste 6 maanden (met mogelijk verlenging van 1 jaar) de procedure in de UK om de overgang te regelen. Er hoeft dus nog niet ingeklaard te worden in de UK.

Heeft de ontvanger geen TSP aangevraagd, dan zal er wel een fysieke inklaring moeten plaats vinden in de UK.

Om uw zendingen op tijd te kunnen verschepen, aan te melden en ook de daarvoor benodigde douaneformaliteiten te voldoen, hebben wij per zending de volgende zaken van u nodig:

Uiterlijk om 15.00 uur alle exacte zendingsgegevens en documenten, waaronder;
• Het exacte juiste aantal pallets/kartons/kolli; 
• Bruto / netto gewicht van de zending;
• HS code(s) (goederencode) met omschrijving en gewichten;
• Handelsfactuur met de goederenwaarde per HS code;
TSP Authorisation number en EORI number ontvangende partij;
• Land van oorsprong;
• Leveringsconditie DAP (standaard);
• Export document van deze zending.
– Export document van deze zending. 

Dit geldt niet voor zendingen van UK naar EU, hiervoor moet wel geëxporteerd worden en ingeklaard worden.

Met de zending, geeft u aan de chauffeur de volgende papieren mee:

• CMR vrachtbrief en paklijst;
• Originele handelsfacturen (3 voud);
• Export document;

Wij gaan er, in de basis, vanuit dat u zelf zorgdraagt voor het export document.

Graag horen wij nu al of u als exporterende partij ook daadwerkelijk zelf zorgdraagt voor de export documenten of niet, zodat wij dit kunnen vastleggen in ons systeem. Beschikt u niet over de mogelijkheid om zelf een export aangifte te maken, dan kan Huisman dat voor de exporterende (boekende) partij faciliteren, waarvoor wij u de kosten in rekening zullen brengen.

Eenmalig aanleveren van informatie;

Om de douaneformaliteiten soepel te laten verlopen hebben wij van u, als exporterende partij, de volgende zaken (eenmalig) nodig om te borgen in ons systeem en indien noodzakelijk te kunnen overleggen aan de douane:

A. Verklaring van uw bedrijf waarin u aangeeft hoe uw bedrijf de HS code(s) heeft bepaalt van de goederen die u exporteert en welke procedure u hiervoor heeft ingericht om te waarborgen dat bij export de juiste HS code(s) worden vermeld op het export document en op de handelsfactuur. 

B. “Machtiging directe vertegenwoordiging” met geldig ID van tekenbevoegde en uittreksel KvK, zodat wij de export documenten in de toekomst kunnen maken.

Huisman zal naast het export document ook nog een transit document moeten laten maken voor de eenheid die de goederen transporteert naar de UK en er zal een aanmelding moeten plaatsvinden, minimaal 1 uur voor aankomst boot / trein, van dit transit document. Dit wordt gecontroleerd door de Nederlandse danwel Franse douane en door de UK douane. Kloppen de gegevens niet of is niet iedere zending voorzien van document, dan wordt de eenheid geweigerd en mag deze niet vertrekken naar de UK.

Wij wijzen erop dat indien te benodigde documenten niet tijdig en volledig aangeleverd zijn bij Huisman, wij de zending niet kunnen verladen die dag.

Brexit deal:

Bij een terugtrekkingsakkoord (deal) komt er een overgangsperiode. U krijgt dan na afloop van de overgangsperiode te maken met douaneformaliteiten en douanetoezicht. Vanaf dat moment zal er aangifte ten uitvoer van de zendingen gedaan moeten worden in Nederland voor de export en deze zullen we moeten inklaren in de UK. Huisman Group heeft een partner om de inklaringen te kunnen faciliteren.

Dit lijkt nog ver weg, maar om dit goed te kunnen organiseren gaan we ons intern al voorbereiden en zullen we een aantal zaken moeten gaan veranderen en informatie en verklaringen gaan vastleggen en borgen, voor de douane activiteiten.

Wat de uitkomst van Brexit gaat worden weten we niet, maar wij bereiden ons zo goed als mogelijk voor. De juiste informatie en documenten van u als klant hebben zijn hiervoor zeer belangrijk. Wij gaan er dan ook vanuit dat u uw klanten in de UK ook wijst op de richtlijnen die de UK Government inmiddels heeft gesteld.

De Brexit zal zeker invloed hebben op de transittijden, Huisman gaat uiteraard zijn best doen, maar next day leveringen en fix (tijd)levertijden kunnen niet gegarandeerd worden. Daarvoor is de situatie in de UK nog te onzeker.

Door deze gezamenlijke inspanning zorgen we dat we voorbereid zijn voor NO DEAL of een DEAL.

Wij gaan ervan uit dat we u als onze relatie de situatie richting Brexit wederom wat duidelijker hebben kunnen maken.

Huisman Group gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Lees onze Privacy verklaring.